Portable Typewriter Smith Corona Vintage 1960's

  • Portable Typewriter Smith Corona Vintage 1960's

  • £125.00